24/09/2018
kolaż fotografii archiwalnych w kolorystyce czarno-białej oraz fioletowej

opracowanie graficzne: Mateusz Fabiś

Śpiewy historyczne. Główna

Wystawa jest finałem cyklu warsztatowego Śpiewy historyczne odbywającego się podczas projektu OFF Opera w 2018 roku. Młodzi mieszkańcy Głównej wzięli udział w warsztatach etnografii dźwięku i field recordingu oraz twórczego pisania. Pod okiem Agaty Stanisz, Dominiki Khalil, Eweliny Chatłas i Daniela Stachuły, przyjrzeli się dzielnicy, w której uczą się, dorastają, żyją.
Efektem zrealizowanych warsztatów jest wystawa słowa | dźwięku | obrazu pt. Śpiewy historyczne. Główna. Nie ma ona charakteru ściśle dokumentującego. Stare i nowe fotografie zostały zestawione w technice kolażu, pocięte i ponownie złożone w całość. Bo tożsamość tego poznańskiego fyrtla nie jest jednorodna. Tworzy ją połączenie tego, co stare z tym, co nowe. Tego, co było, z tym, co jest. Fotograficzne kolaże obok tekstów debiutujących pisarzy są zatem artystycznym przetworzeniem. Nie zaś dokumentacją przemian urbanistyczno-przestrzennych. A jeśli powstałe dzieła przyprawione są szczyptą poczucia humoru? Tym lepiej!
10/06/2019

autor wystawy: Marcin Witkowski / opracowanie graficzne: Piotr Brzoski

Niezapomniana historia – obóz przesiedleńczy dla ludności wielkopolski

Wystawa "Niezapomniana historia. Obóz przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski" powstała w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców realizowanych w ramach projektu "Fyrtel Główna - Centrum Inicjatyw Lokalnych". Pomysłodawcą i inicjatorem powstania wystawy był Marcin Witkowski, wielki sympatyk osiedla Główna oraz jego historii. Fotografie wykorzystane do stworzenia wystawy pochodzą ze zbiorów Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. Zostały udostępnione dzięki uprzejmości dra Bogumiła Rudawskiego.

Historia nie musi być nudna i odległa, a historia lokalna nie musi być mniej ważna niż ta wielka z pierwszych stron podręczników. To co buduje tożsamość lokalną i siłę wspólnoty to znajomość jej przeszłość i przebytej drogi.  Celem naszej wystawy jest prezentacja mało znanej historii istniejącego w latach 1939-1940 obozu przesiedleńczego dla ludności wielkopolski. Wystawa skupia się na pokazaniu wielowątkowego życia obozu oraz przybliża mieszkańcom dzielnicy ich przeszłość. Szczególnie chcemy pokazać historię młodemu pokoleniu oraz oddać pokłon żyjącym mieszkańcom, których historia wojenna dotknęła bezpośrednio, a którzy są wśród nas.