O nas

Fyrtel Główna — poznaj nasz zespół

Fyrtel Główna to przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i integracji sąsiedzkiej na poznańskiej Głównej. To miejsce otwarte prowadzone przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury — organizację, która zrzesza artystów, animatorki kulturowe, edukatorów, socjolożki, antropologów kultury, kuratorki oraz opiekunów procesów twórczych.

Od początku naszej aktywności realizujemy działania w nurcie sztuki społecznej — włączającej społeczności lokalne. Naszym celem jest wzmocnienie aktywności mieszkańców i mieszkanek Poznania w zakresie efektywnej edukacji kulturowej — aktywizujemy i wspieramy w twórczym uczestnictwie w kulturze osoby mające do niej utrudniony dostęp. Pobudzamy do działania, aktywizujemy, edukujemy, kreujemy i koordynujemy procesy twórcze — w naszej pracy łączymy zaplecze teoretyczne związane z badaniami nad kulturą i sztuką z szeroką gamą praktyk społeczno-kulturowych i artystycznych. Wyznajemy zasadę, że działania w perspektywie lokalnej, mogą oddziaływać globalnie. Dlatego lubimy pracować na Głównej.

fot. K. Daszkowski

Daniel Stachuła

Jestem animatorem i menadżerem kultury, teatrologiem i polonistą, pomysłodawcą Fyrtla Główna i prezesem Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, koordynatorem interdyscyplinarnych projektów z pogranicza kultury, sztuki, edukacji, ekologii i rozwoju społeczności lokalnych.

Obecnie zajmuję się rozwijaniem projektów i programów realizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury (m.in. OFF Opera, Fyrtel Główna, Pracownia Aktywności Lokalnej), a także prowadzę zajęcia, warsztaty, szkolenia, opiekuję się procesami twórczymi. Współpracuję z instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Oprócz tego jestem nauczycielem akademickim. Nie lubię prasować.

kontakt: daniel@animatorzysmak.pl

fot. K. Daszkowski

Zuzanna Maria Głowacka

Jestem animatorką i menedżerką kultury, tworzę projekty społeczno-artystyczne, fascynuje mnie miasto i jego dzikie enklawy. 

Na co dzień pracuję w Fyrtlu Główna gdzie zajmuję się m.in. animacją lokalnego partnerstwa, organizacją wydarzeń i ogrodem społecznym, a także budowaniem relacji i sieciowaniem. Współtworzę wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych — jednym z nich jest poznański festiwal sztuk społecznych OFF Opera. Dużo czasu poświęcam rozmyślaniom na temat potencjału międzysektorowej współpracy.

kontakt: zuzanna@animatorzysmak.pl

fot. Ula Jocz

Maria Lehmann

Jestem socjolożką, animatorką kultury, koordynatorką projektów społeczno-artystycznych i edukacyjnych.

Obecnie zajmuję się animacją wolontariatu młodzieżowego działającego przy Bibliotece Sąsiedzkiej w Fyrtel Główna, gdzie również prowadzę zajęcia i warsztaty skierowane do najmłodszych uczestników. Współtworzę projekty społeczno-artystyczne i edukacyjne, których celem jest aktywizacja zbiorowości lokalnych i oddawanie sprawczości jednostkom. Dodatkowo realizuję się jako badaczka społeczna.

kontakt: maria@animatorzysmak.pl

fot. Ula Jocz

Michalina Szulejko

Jestem poznanianką, absolwentką kulturoznawstwa oraz początkującą animatorką.

W Fyrtlu Główna moderuję profil facebookowy. Opiekuję się pracownią muzyczną i wspieram młodych tancerzy. Lubię oglądać filmy i o nich rozmawiać.

kontakt: michalina@animatorzysmak.pl

fot. Ula Jocz

Asia Gruszczyńska

Jestem studentką etnologii, animatorką kultury i chemiczką.

W Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury zajmuję się aktualizacją diagnozy społeczności lokalnej, koordynacją wydarzeń skierowanych do młodych osób oraz szeroko pojętymi działaniami komunikacyjno-promocyjnymi. Równolegle studiuję etnologię i pracuję przy projekcie badawczym dotyczącym obszaru ochronnego Natura 2000 na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Wolny czas spędzam na ściankach wspinaczkowych.

kontakt: joanna@animatorzysmak.pl

fot. Ula Jocz

Kaja Janda

Jestem teatrolożką, producentką i kuratorką wydarzeń interdyscyplinarnych z pogranicza sztuki, kultury i działań aktywistycznych.

Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury, gdzie zajmuję się organizacją wydarzeń, wspieram zespół programowo oraz opiekuję się profilem instagramowym. Jestem mega kociarą i mam specjalny radar wykrywający wszystkie koty w zasięgu wzroku. Nie, nie jestem spokrewniona z Krystyną Jandą.

kontakt: kaja@animatorzysmak.pl

fot. Ula Jocz

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
ul. Kościelna 18/6
60-538 Poznań

adres do korespondencji:
ul. Główna 42
61-007 Poznań
/poddasze, II piętro/

KRS: 0000512332
NIP: 7831714504
REGON: 302745723
data rejestracji KRS: 05.06.2014

BNP Paribas S.A.
numer konta
04 2030 0045 1110 0000 0282 0890

Godziny otwarcia:
— od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-19:00
— podczas innych wydarzeń w siedzibie
— po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu.

e-mail: smak@animatorzysmak.pl
tel. 789 311 619