Rezydencje społeczno-artystyczne 2023

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury (SMAK) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naborze na realizację rezydencji społeczno-artystycznych w Społecznym Centrum Kultury na Głównej w Poznaniu. To już kolejna edycja cyklicznego programu w którym twórcy i twórczynie realizują działania społeczno-artystyczne we współpracy ze społecznością lokalną dzielnicy Główna.

„Przesilenie: antologia zmiany” — odnosi się do obchodzonej w 2023 roku 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika — jednej z najwybitniejszych postaci polskiego i europejskiego renesansu. Przewrót kopernikański wywołał swoisty wstrząs społeczno-kulturowy, zrewolucjonizował dotychczasowe wyobrażenia na temat rzeczywistości. Wywołał lawinę przełomów, przekształceń i zmian na wielu płaszczyznach życia społecznego — w filozofii, religii, nauce, polityce, edukacji, kulturze, sztuce czy ekonomii. Ten przełomowy moment w dziejach kultury polskiej i europejskiej staje się dla nas motywem przewodnim dla konstruowania Programu rezydencji społeczno-artystycznych.

W proponowanych działaniach należy podjąć próbę obserwacji oraz twórczej interpretacji dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej mieszkańców Głównej Warto przy tym uwzględnić historię dzielnicy, jej tożsamość, dziedzictwo kulturowe oraz społeczno-kulturowy potencjał. Szczególnie interesować będą nas projekty skupiające się na działaniach partycypacyjnych, skierowane do mieszkańców i mieszkanek Głównej oraz poruszające problematykę dzielnicy.

Program rezydencji społeczno-artystycznych skierowany jest do animatorów i animatorek kulturowych, edukatorów i edukatorek, artystów i artystek, kuratorów i kuratorek, aktywistów i aktywistek. Projekt wraz z załącznikami należy przesłać na adres: smak@animatorzysmak.pl w terminie do 16 kwietnia 2023 roku do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy wpisać: „Rezydencje 2023”.

Więcej informacji odnośnie programu — jego idei, wymagań formalnych oraz warunków rezydencji dostępne są w regulaminie.

Regulamin rezydencji społeczno-artystycznych 2023

Załącznik 1 — Karta zgłoszenia do programu

Załącznik 2 — Oświadczenie

Diagnoza społeczności lokalnej Głównej

Presspack dla mediów