Data / okres powstania 25.12.1939

Miejsce Ul. Bałtycka 1