Dodaj zdjęcie do Archiwum

Jeżeli posiadasz zdjęcia, które chciałbyś przekazać do zbiorów Archiwum dzielnicy Główna, wyślij wiadomość o tym na adres:

archiwum@fyrtelglowna.pl
lub smak@animatorzysmak.pl

Dodając swoje zdjęcia do zbiorów Archiwum dzielnicy Główna, akceptujesz treść poniższego oświadczenia:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie przekazanych przeze mnie zdjęć do zbiorów archiwum dzielnicy Główna, administrowanego przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, wpisanego do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000512332, z siedzibą w: ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez platformę internetową www.fyrtelglowna.pl zdjęć, w tym także tych, na których utrwalono mój wizerunek, a także wizerunki innych osób znajdujących się na udostępnionych fotografiach, oraz na rozpowszechnianie i publikowanie w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, wydawnictwach albumowych, itp.

Oświadczam, że udostępnione fotografie nie naruszają niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z przekazanych zdjęć na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu, przede wszystkim w celu promocji Archiwum dzielnicy Główna. Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej www.fyrtelglowna.pl moich danych osobowych (imienia i nazwiska), jako właściciela zdjęć. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie”.