Data / okres powstania 1963

Miejsce skwer przy ul. Wiejskiej, pętla autobusowa (dawniej trolejbusowa)