Data / okres powstania 23-24 IV 1947

Miejsce Ul. Bałtycka 1