Data / okres powstania 21-22 IV 1947

Miejsce Ul. Bałtycka 1