Data / okres powstania 8 IV 1947

Miejsce Ul. Bałtycka 1