Data / okres powstania okres okupacji

Miejsce Ul. Mariacka