Data / okres powstania 1970-1980

Miejsce Ul. Główna 64