Data / okres powstania 1900-1914

Miejsce Nadolnik, Główna