Data / okres powstania ok. 1913-1916

Miejsce Nadolnik, Główna, Rynek Wschodni, Dworzec kolejowy Poznań Wschód, Komisariat, Kolonia Karlsbunne