Data / okres powstania 1900-1914

Miejsce ul. Krańcowa