Data / okres powstania ok. 1913

Miejsce Kościół katolicki, szkoła katolicka - tzw. czerwona szkoła, Rynek Wschodni, ul. Główna.