Data / okres powstania ok. 1916

Miejsce Nadolnik, Główna