Data / okres powstania 20.05.1982

Miejsce Ul. Główna