Data / okres powstania 7/18/2013

Miejsce Ul. Gnieźnieńska 5