Pracownia muzyczna — Główna: pogłosy

2023-09-18
16:00

Fot. Ula Jocz

Warsztaty chóralne dla seniorek i seniorów

Cykliczne, cotygodniowe warsztaty chóralne skierowane do seniorek i seniorów z Głównej i okolic. Zajęcia prowadzone są przez Joannę Sykulską — uznaną kompozytorkę i dyrygentkę, kierowniczkę artystyczną wielokrotnie nagradzanego Chóru Pogłosy. Warsztaty chóralne odbywają się w ramach Pracowni muzycznej Społecznego Centrum Kultury. Seniorki i seniorzy spotykają się na próbach, aby doskonalić swoje umiejętności wokalne i wspólnie muzykować.

prowadzenie: Joanna „Sykula” Sykulska
informacje i zapisy: zuzanna@animatorzysmak.pl
tel. 789 311 619