Pracownia literatury mówionej

2024-07-03
19:00

fot. Ula Jocz

Warsztaty recytatorsko-teatralne

Pracownia literatury mówionej to przestrzeń, w której rozmawiamy o literaturze, ale przede wszystkim — mówimy do siebie literaturą i wyrażamy siebie poprzez literaturę i teatr. Na warsztatach prowadzonych przez Daniela Stachułę — teatrologa, pedagoga teatru, reżysera i animatora kultury i laureata kilkudziesięciu festiwali sztuki słowa — pracujemy „na tekstach, wobec tekstu i poprzez tekst”. Interesować nas będzie ten nieco magiczny moment, kiedy zapisany tekst, staje się wypowiedzianym słowem. Wśród zagadnień poruszanych na spotkaniach Pracowni znajdują się m.in. praca nad aktorską interpretacją prozy i poezji, frazowanie, akcentowanie i instrumentacja, podstawy improwizacji, analiza tekstów, rozmowy o literaturze, którą będziemy wspólnie ożywiać, czy warsztaty gościnne z aktorami, recytatorami, lektorami.
Zajęcia skierowane są do osób w wieku 15+. W przypadku większej liczby zainteresowanych — rozważymy możliwość otworzenia innych grup wiekowych.

prowadzenie: Daniel Stachuła
zapisy i informacje: daniel@animatorzysmak.pl
tel. 789 311 619

Warsztaty dofinansowano z budżetu miasta Poznania.