Pracownia edukacji międzykulturowej

2024-07-10
16:45

fot. Ula Jocz

Warsztaty języka polskiego dla osób z Ukrainy

Pracownia edukacji międzykulturowej to przestrzeń poznawania nowych kultur, obyczajów i języków. W ramach Pracowni prowadzimy zajęcia z języka polskiego dla osób z Ukrainy. Tegoroczny cykl skierowany jest do uczestniczek i uczestników, których poziom znajomości języka plasuje się na poziomie B2.

Warsztaty prowadzi Martyna Butor — rusycystka, ukrainistka, doświadczona lektorka języka polskiego jako obcego, wykorzystująca niestandardowe metody w swojej pracy dydaktycznej. Zajęcia mają charakter autorskiego kursu, którego tematyka oscyluje wokół szeroko pojętej kultury polskiej (literatury, filmu, piosenki). Spotkania przybierają kształt konwersatorium, a wybrane przez prowadzącą materiały stanowią punkt wyjścia do dyskusji.

Kurs jest bezpłatny. Pierwszeństwo do udziału mają osoby, które mogą uczestniczyć w nim regularnie.

Майстерня міжкультурної освіти – це простір для пізнання нових культур, звичаїв та мов. У рамках Майстерні ми проводимо цикл безкоштовних курсів польської мови для українців. Цьогорічний цикл адресований учасникам з рівнем знання мови B1.

Заняття проводитиме Мартина Бутор – русистка, україністка, досвідчений викладач польської мови як іноземної, використовуючи нестандартні методи у своїй дидактичній роботі. Майстерні – це авторський курс, тематика якого пов’язана з польською культурою у широкому розумінні (література, кіно, пісня). Зустрічі проходять у формі бесіди, а відправною точкою для обговорення є матеріали, відібрані вчителькою.

Курс безкоштовний. Пріоритет для участі надається особам, які можуть брати участь регулярно.

prowadzenie: Martyna Butor
informacje i zapisy: michalina@animatorzysmak.pl

tel. 789 311 619

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.