Planszówkowy fyrtel

2023-09-29
18:00

Fot. Ula Jocz

LARP — wprowadzenie

LARP (ang. live action role-playing) — rodzaj gry w odgrywanie ról, podczas której uczestnicy fizycznie odgrywają scenariusze, zazwyczaj posługując się kostiumami oraz rekwizytami.  LARP to rozgrywka na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter warsztatowo-wprowadzający, aby zapoznać wszystkie osoby z zasadami rozgrywki larpowej. Najczęściej twórcy LARPa są jedynymi osobami, które znają scenariusz w całości. Dają one początek historii, kontynuowanej następnie przez graczy i ich działania. Przypomina to w swojej formie teatr improwizowany, gdzie mistrz gry jest pomysłodawcą fabuły, natomiast uczestnicy — aktorami. Wypowiadane przez graczy kwestie oraz ich działania uznaje się za słowa i czyny ich postaci. Ważne jest, aby dopasować się do zaistniałych realiów, jednocześnie nie wychodząc z roli.

Tematem przewodnim naszej gry będzie średniowieczna uczta na zamku. Para królewska zaprosiła ważnych, wysoko urodzonych gości, aby świętować rozpoczęcie wiosny. Zaproszeni goście nie mogli przegapić takiej okazji — wszyscy przybyli w odświętnych strojach. Co wydarzy się podczas uroczystej, królewskiej ceremonii? Przyjdźcie na rozgrywkę i dowiedzcie się, jak zakończy się ta historia.

prowadzenie: Maciej Popielarski, Zosia Szałacińska
zapisy: maciej@animatorzysmak.pl
tel. 789 311 619

Planszówkowy fyrtel realizowany jest w ramach projektu „Oddolne inicjatywy osiedlowe na Głównej” dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.