Rezydencja społeczno-artystyczna 2023

fot. Ula Jocz

Przesilenie: antologia zmiany

Rezydencje społeczno-artystyczne to cykliczny program, w którym twórcy i twórczynie realizują działania we współpracy ze społecznością lokalną dzielnicy Główna. W 2023 roku wydarzenia odbywają się pod hasłem „Przesilenie: antologia zmiany”, które staje się swoistym laboratorium społeczno-artystycznym do którego zaprosiliśmy w tym roku Aleksandrę Polerowicz wraz z rezydencją „Zamiesz(k)anie”.

Współczesność definiowana jest często w korelacji do licznych kryzysów dotykających ludzkość — kryzysów, które wywołują zmiany. To m.in. kryzys klimatyczny, kryzys pandemiczny, kryzys wojenny, kryzys uchodźczy, kryzys zdrowia psychicznego. To problemy, z którymi borykamy się w perspektywie globalnej, jednak najbardziej rezonują one w skali lokalnej. Współczesność można zatem określić czasem przesilenia, które dotyka również — a może przede wszystkim — małe społeczności lokalne.

fot. Archiwum Dzielnicy Główna

Każdy z przełomów wywołuje zmiany i przekształcenia, które dotykają rozmaitych aspektów rzeczywistości — to zmiany społeczne, polityczne, kulturowe, architektoniczne, urbanistyczne, ekologiczne, zmiany mentalności i myślenia, zmiany decyzji, a także zmiany jednostkowych perspektyw. Ta swoista antologia zmian stanie się przedmiotem twórczych poszukiwań w społeczno-artystycznym laboratorium, jakim jest program rezydencji, w którym przyglądamy się pojęciu zmiany i tropimy je na różnych poziomach życia społecznego. Interesuje nas zmiana na poziomie mikrokosmosu społeczności lokalnej, ale także głębokie, paradygmatyczne przekształcenia w szeroko rozumianym makrokosmosie społeczno-kulturowym.

fot. Ula Jocz

fot. Ula Jocz

Zamiesz(k)anie

„Zamiesz(k)anie” to rezydencja społeczno-artystyczna Aleksandry Polerowicz, podczas której artystka i animatorka przyglądać się będzie procesom społeczno-kulturowym na terenie Głównej. Lokalne przesilenie, wywołujące szereg zmian i przekształceń związane jest z tzw. rewitalizacją obszaru osiedla, z jego intensywną zabudową deweloperską i zmianą struktury społecznej. By nie dopuścić do całkowitego przekształcenia tego obszaru, pogłębienia nierówności lub wyrzucenia „starych” mieszkańców i mieszkanek, całkowitego sprywatyzowania i zgentryfikowania przestrzeni, warto podjąć działania, które będą próbować takim zjawiskom zapobiegać.

Skupiając się na zmianach z ostatnich 10 lat, Ola Polerowicz proponuje cykl wydarzeń, których głównym celem będzie wsparcie społeczności Głównej w postępującym procesie rewitalizacji, uchronienie jej przed możliwymi negatywnymi skutkami gentryfikacji. W toku działań istotne będzie przemyślenie, jakie miejsca/obszary na Głównej mogą zostać zgentryfikowane, a jakie ruchy wyprzedzające można podjąć, żeby nie dyskutować o gentryfikacji, gdy ta już się wydarzy, tylko zawczasu pomyśleć, co i jak można zrobić; by rewitalizacja odbywała się z faktycznym pożytkiem i dla ludzi, i dla środowiska.

fot. Ula Jocz

fot. Ula Jocz

W ramach rezydencji odbędzie się szereg wydarzeń skierowanych do wszystkich osób zainteresowanych problematyką mieszkalnictwa, praw lokatorskich, rewitalizacji i procesów gentryfikacyjnych — szczegółowe informacje dotyczące działań można znaleźć w naszym harmonogramie.

W trakcie spotkań, warsztatów i spacerów gromadzone będą różnego rodzaju materiały — teksty, zdjęcia czy mapy myśli, które następnie posłużą do stworzenia lokalnego zina o tematyce anty-gentryfikacyjnej i lokatorskiej, wspierającej mieszkańców i ochronę przestrzeni Głównej. Cały projekt to również okazja do skonfrontowania doświadczeń mieszkańców i mieszkanek różnych części dzielnicy i — być może — przemyślenia, czy warto kontynuować spotkania poświęcone takiej tematyce w przyszłości.

Rezydencja społeczno-artystyczna „Zamiesz(k)anie” realizowana jest w ramach projektu „Fyrtel Glówna — program edukacyjny Społecznego Centrum Kultury”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu miasta Poznania.