Pracownia edukacji międzykulturowej

warsztaty z języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek

Pracownia edukacji międzykulturowej to przestrzeń poznawania nowych kultur, obyczajów i języków. W ramach Pracowni prowadzimy cykl zajęć z języka polskiego dla osób z Ukrainy. Warsztaty językowo-kulturowe prowadzone są w dwóch grupach:
— grupa I — od podstaw (poziom A1) — g. 16:00
— grupa II — kontynuacja (poziom B1) — g. 18:00

W grupach jest maksymalnie 6 osób. Na zajęcia są przyjmowane osoby, które mogą uczestniczyć w nich regularnie, czyli co tydzień. Warsztaty prowadzi Martyna Strychalska — rusycystka, ukrainistka, doświadczona lektorka języka polskiego jako obcego, wykorzystująca niestandardowe metody w swojej pracy dydaktycznej.

informacje i zapisy: daniel@animatorzysmak.pl
tel. 789 311 619

Майстерня міжкультурної освіти – це простір для пізнання нових культур, звичаїв та мов. У рамках Майстерні ми проводимо цикл безкоштовних курсів польської мови для українців. Заняття проводяться один раз на тиждень, у двох групах:
— І група — з нуля (рівень А1) — середа, 16:00
— ІІ група — продовження (рівень В1) — середа, 18:00

У групах максимум 6 осіб. До занять допускаються особи, які можуть відвідувати заняття регулярно, тобто щотижня. Майстер-класи проводить Мартина Стрихальська – русистка, україністка, досвідчений викладач польської мови як іноземної, використовуючи нестандартні методи у своїй дидактичній роботі.

Інформація та реєстрація: daniel@animatorzysmak.pl
телефон: 789 311 619