2023: Odyseja Główna

fot. Ula Jocz

Ale kosmos! Program wydarzeń dla dzieci i młodzieży

2023: Odyseja Główna to projekt adresowany do młodych osób z dzielnicy Główna w Poznaniu. Co nietypowe, ważną częścią realizacji projektu był sam okres przygotowawczy. Zwykłe wędrowanie po dzielnicy czy inicjowane przez animatorki gry podwórkowe stały się podstawą do stworzenia programu warsztatowego, ale w życie dzielnicy wniosły one coś więcej.

Projekt podzielony jest na dwa etapy: pierwszy z nich to czas streetworkerskich wędrówek po dzielnicy — animatorki kulturowe spacerowały po Głównej i spontanicznie przyłączały się do gry w siatkówkę albo razem z młodszymi dzieciakami słuchały żabich koncertów przy stawku na Nadolniku.

fot. Ula Jocz

Malujemu mural!

fot. Szymon Kawecki

Ważną misją Społecznego Centrum Kultury Fyrtel Główna jest budowanie więzi sąsiedzkich, również wśród młodych osób. Teraz jest to możliwe dzięki projektowi 2023: Odyseja Główna, który finansowany jest przez Fundację PZU i Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty adresowane są do osób w wieku od 8 do 15 lat i odbywają się przez całe wakacje. Wszystkie wydarzenia zostały zaprogramowane podczas dwumiesięcznego okresu przygotowawczego, który polegał na prozaicznym wędrowaniu przez dzielnicę i zabawie w gry podwórkowe.

Tematem przewodnim projektu jest szeroko rozumiany kosmos — dosłownie, ale nie tylko. Warsztaty są inspirowane kosmicznymi motywami (na przykład warsztaty Gwiezdny pył — DIY: proszki holi), ale kosmos to przede wszystkim metafora możliwości i braku ograniczeń. Projekt poprzez zabawę uczy młode osoby sprawczości, aktywności i zaangażowania. Jest też okazją do integracji i nawiązywania nowych relacji. Szczęśliwe miasto to przecież miasto oparte na dobrych relacjach sąsiedzkich, które sprawiają, że ludzie czują, że mogą zrobić coś razem i że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

fot. Ula Jocz

W ramach wakacyjnych działań powstaje kosmiczny mural, realizowany będzie krótkometrażowy film z udziałem młodych osób z Głównej i nagramy słuchowisko oraz reportaż dźwiękowy opowiadający o audiosferze dzielnicy. Wydarzenia w ramach projektu trwają do końca wakacji. Finał odbędzie się na Dniach Sąsiada, podczas których zostaną zaprezentowane efekty pracy warsztatowej. Szczegóły dotyczące wydarzeń znajdziecie w naszym kalendarium.

Projekt „2023: Odyseja Główna — program wydarzeń dla dzieci i młodzieży” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023 oraz środków Fundacji PZU.