Laboratorium Aktywności Społecznej

fot. Ula Jocz

Przestrzeń wspólnej aktywności mieszkańców i mieszkanek Głównej

Laboratorium Aktywności Społecznej to szereg działań, które realizujemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami Głównej. Razem tworzymy i rozwijamy przestrzenie wspólne, sąsiedzkie, kołorkingowe.

W ramach projektu „Fyrtel Główna — Społeczne Centrum Kultury. Przestrzeń wspólnej aktywności mieszkańców” wspieramy mieszkańców i mieszkanki w działaniach wokół Biblioteki SąsiedzkiejOtwartego Ogrodu Nadolnik oraz Archiwum Dzielnicy. Dodatkowo wspólnie z młodymi osobami z dzielnicy doprowadzimy do wyremontowania kolejnego pomieszczenia w naszej siedzibie i stworzenia w nim przestrzeni dla młodych osób! Pracownia Aktywności Społecznej to także wydarzenia służące rozwijaniu kompetencji lokalnych liderów, wolontariatu oraz  partnerstwa lokalnego — wszystko po to, by poczuć sprawczość i działać lokalnie na rzecz wspólnego dobra.

Projekt „Fyrtel Główna — Społeczne Centrum Kultury. Przestrzeń wspólnej aktywności mieszkańców” współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków budżetowych miasta Poznania.