2024: Odyseja Główna

fot. Ula Jocz

Wakacyjny cykl wydarzeń dla młodych osób!

2024: Odyseja Główna to druga edycja letniego programu adresowanego do dzieci i młodzieży. Od lipca do sierpnia na główieńskich podwórkach i boiskach będą odbywać się zajęcia i warsztaty, a hasłem spajającym wszystkie wydarzenia jest idiom „Nowe uniwersum”.

Tematyka projektu nawiązuje do 100. rocznicy ogłoszenia przez Edwina Hubble’a istnienia innych niż Droga Mleczna galaktyk. Odkrycia naukowca dotyczące rozszerzania się wszechświata są dla nas metaforą nowych możliwości, nowych relacji oraz nowych perspektyw. Innymi słowy — nowego uniwersum, które poznamy razem z uczestnikami i uczestniczkami wydarzeń.

fot. Ula Jocz

fot. Szymon Kawecki

Słowem kluczem jest dla nas również samo „odkrywanie”, czyli aktywność konotowana z czasem dorastania. To okres intensywnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego, podczas którego młody człowiek eksploruje różne sfery życia, aby lepiej zrozumieć siebie i otaczającą go rzeczywistość. Rozwija wtedy krytyczne myślenie i stawia pytania dotyczące społeczeństwa, polityki czy środowiska. Letni program ma wspierać odkrywanie — nowych form muzyki, filmu, uczestnictwa w kulturze i przede wszystkim wypoczynku.

fot. Ula Jocz

Idiom „Nowe Uniwersum” będziemy rozwijać na trzy sposoby. Po pierwsze poznamy inne światy dzielnicy Główna. Pod lupę weźmiemy świat przyrody i przygotowujemy zielnik — stanie się on przyrodniczym przewodnikiem, prezentującym roślinnych mieszkańców Głównej. Warsztaty z reportażu dźwiękowego pozwolą na poznanie dzielnicy poprzez zmysł słuchu. Po drugie letni program to także przestrzeń do zdobywania twardych kompetencji — na warsztatach kulinarnych będziemy uczyć się gotować, z kolei udział w warsztatach konstruktorskich wzmocni nasze umiejętności techniczne oraz kreatywne rozwiązywanie problemów.  Po trzecie „Nowe uniwersum” to próba otwarcia wyobraźni młodych osób na alternatywne formy wypoczynku, które pełniąc funkcję wytchnieniową, są również przestrzeniami realizacji nieznanych dotąd pasji i sprawczego działania.