Rezydencje społeczno-artystyczne 2024

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury (SMAK) zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w naborze na realizację rezydencji społeczno-artystycznych w Społecznym Centrum Kultury na Głównej w Poznaniu. To już kolejna edycja cyklicznego programu w którym twórcy i twórczynie, badacze i badaczki, kuratorzy i kuratorki realizują działania społeczno-artystyczne we współpracy ze społecznością lokalną dzielnicy Główna.

Idiom „Do źródeł” stanowi swoisty zwrot ku kulturowemu dziedzictwu północno-wschodniej części Poznania. W środku intensywnego życia miejskiego, pędząc przez piętrzące się — i bywa, że niebezpieczne — trendy czy wyzwania, często zapominamy o podstawowych elementach historii i korzeniach, które ukształtowały otaczającą nas rzeczywistość. To powrót do esencji, do początków związanych z miejscem, z kulturą, ale także z osobistymi historiami. Ten rok jest okazją do ponownego odkrycia siły natury, symbolizowanej przez obecność wody, która kiedyś napędzała rozwój tej okolicy.

W 2024 roku, obchodzimy rocznicę, która kieruje naszą uwagę na chłopskie i ludowe pochodzenie dzielnicy (która w nie tak odległej przeszłości była podpoznańską wsią). 100 lat temu Władysław Reymont odebrał Literacką Nagrodę Nobla za monumentalną epopeję — „Chłopi”. Powieść nawiązuje do fascynacji chłopską energią, naturalnością i prostotą życia, w których dostrzegamy potencjał przeszczepienia na realia współczesnego nam świata. Hasło „Do źródeł” odnosimy także do charakteru sztuk społecznych, często definiowanych jako takie, które wydarzają się poza głównym nurtem, niezależnie idąc pod prąd — do źródeł właśnie. Sztuki społeczne to także nieustanny proces komentowania otaczającej rzeczywistości i reagowania na nią.

Projekty zgłaszane do Programu rezydencji powinny skupiać się na eksplorowaniu kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa dzielnicy Główna. Ideą przyświecającą tegorocznemu Programowi rezydencji jest podjęcie refleksji dotyczącej genezy zjawisk zachodzących w dzielnicy na przestrzeni lat, a także sięgnięcie do wspomnianych „źródeł” oraz ich twórcza, wrażliwa na przeszłość, ale pozostająca w dialogu z teraźniejszością, reinterpretacja. 

Program rezydencji społeczno-artystycznych skierowany jest do animatorów i animatorek kulturowych, edukatorów i edukatorek, artystów i artystek, kuratorów i kuratorek, aktywistów i aktywistek. Projekt wraz z załącznikami należy przesłać na adres: smak@animatorzysmak.pl w terminie do 30 kwietnia 2024 roku do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy wpisać: „Rezydencje 2024”.

Więcej informacji odnośnie programu — jego idei, wymagań formalnych oraz warunków rezydencji dostępne są w regulaminie.