Diagnoza społeczności lokalnej

fot. Ula Jocz

Prowadzimy badania, żeby móc działać więcej i lepiej!

W ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych prowadzimy społeczne badania jakościowe. To proces, podczas którego mapujemy lokalne zasoby i potencjały oraz diagnozujemy problemy i potrzeby naszej społeczności. Badania przybierają wówczas formę dokumentu, który publikujemy m.in. na naszej stronie internetowej. Metodologicznym podglebiem naszej pracy są badania w działaniu (ang. action research), których filarem jest refleksyjne działanie. To proces badawczy, którego efekty stają się podstawą do realizacji działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby. To także ciągłe, ustawiczne monitorowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej, przyglądanie się temu, w jaki sposób ewoluują, zmieniają się.

Po co robimy diagnozę?
Odpowiedź jest prosta. Jeśli jesteśmy w stanie określić, z jakimi problemami i potrzebami boryka się społeczność naszej dzielnicy, możemy zaprogramować działania, które będą odpowiedzią na lokalny problem lub potrzebę.

Jak ją robimy?
Korzystamy z różnorodnych narzędzi badawczych — to m.in. wywiady pogłębione, spacery badawcze, desk research oraz aktywizujące metody warsztatowe.
Zespół badawczy składa się z socjolożek, animatorek kultury, antropolożek. Za proces badawczy odpowiadają Maria Lehmann, Asia Gruszczyńska i Kaja Janda.

pobierz diagnozę