Funkcjonowanie i regulamin Biblioteki Sąsiedzkiej

fot. Ula Jocz

​Godziny otwarcia Biblioteki Sąsiedzkiej:

ŚRODY — godz. 16:00-19:00
CZWARTKI — godz. 16:00-19:00
PIĄTKI — godz. 16:00-19:00
pierwsza SOBOTA miesiąca — godz. 10:00-14:00

kontakt: biblioteka@animatorzysmak.pl

JAK WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SĄSIEDZKIEJ?
1. Sprawdź czy szukana przez Ciebie książka jest w katalogu elektronicznym biblioteki: https://smak.lib.mol.pl
2. Jeśli książki nie ma w katalogu – napisz do nas wiadomość: biblioteka@animatorzysmak.pl – sprawdzimy, czy książka znajduje się w magazynie biblioteki.
3. Możesz również odwiedzić bibliotekę i samodzielnie korzystać z księgozbioru na regałach.
4. Wypełnij rewers i wrzuć do skrzynki – możesz poprosić o pomoc Opiekuna lub Opiekunkę Biblioteki Sąsiedzkiej.

REGULAMIN

​ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Sąsiedzka powstała jako inicjatywa oddolna mieszkańców i mieszkanek osiedla Główna w Poznaniu przy wsparciu organizacyjnym Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury.
2. Książki znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki Sąsiedzkiej są udostępniane za darmo wszystkim chętnym czytelnikom i czytelniczkom.
3. Księgozbiór Biblioteki Sąsiedzkiej powstał dzięki zbiórce oraz dobrowolnych darowiznach mieszkańców, mieszkanek, czytelników i czytelniczek, pasjonatów i pasjonatek literatury.
4. Jeśli chcesz korzystać z księgozbioru Biblioteki Sąsiedzkiej, wystarczy podejść do regału, znaleźć coś interesującego dla siebie i… zacząć czytać.

ROZDZIAŁ II
Wypożyczanie oraz oddawanie książek

1. Z księgozbioru Biblioteki Sąsiedzkiej można korzystać na miejscu lub zabrać książkę do domu.
2. Po skończeniu lektury odłóż wypożyczony egzemplarz na miejsce.
3. Jednorazowo możesz wypożyczyć do domu maksymalnie 3 książki.
4. Wypełnij kartę wypożyczenia książki (rewers). Wpisz numer książki oraz kategorię. Podaj swoje imię i nazwisko. Tak uzupełniony rewers wrzuć do specjalnej skrzynki. 
5. Po wypełnieniu rewersu możesz zabrać książki do domu i cieszyć się lekturą!
6. Po przeczytaniu książek, zwróć je do Biblioteki Sąsiedzkiej. Odłóż książki na regał z napisem ZWROTY KSIĄŻEK. Nie odkładaj książek na inne regały!

ROZDZIAŁ III
Darowizny książek
1. Biblioteka Sąsiedzka nieustannie organizuje zbiórkę książek. Jeśli chcesz przekazać książki na rzecz Biblioteki Sąsiedzkiej, odłóż je na regał z napisem DAROWIZNY.
2. Przynieś i zostaw na regale DAROWIZNY tylko takie książki, które sam (sama) chciałbyś (chciałabyś) przeczytać.
3. Biblioteka Sąsiedzka nie przyjmuje: podręczników szkolnych i akademickich, broszur i gazet i czasopism, dodatków do gazet, instrukcji obsługi, druków okolicznościowych, map i atlasów geograficznych, przepisów kulinarnych, poradników, przewodników, książek obcojęzycznych
​4. Biblioteka Sąsiedzka przyjmuje: beletrystykę, książki popularno-naukowe, wywiady/reportaże, literaturę faktu. Należy przynosić jedynie książki niezniszczone oraz kompletne pod względem liczby stron.
5. W przypadku otrzymania książek, których biblioteka nie skataloguje w swoim księgozbiorze, zastrzegamy sobie prawo do przekazania książek na cele charytatywne i/lub umieszczenia ich na regale bookcrosingowym.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

1. Opiekunowie i opiekunki (wolontariusze i wolontariuszki) Biblioteki Sąsiedzkiej nie ponoszą odpowiedzialności za materiały pozostawione na regałach bibliotecznych (ich stan techniczny, kompletność, itd.), jednak dołożą wszelkich starań, aby zgromadzone książki weryfikować oraz umieszczać na odpowiednich regałach.
2. Podczas korzystania z księgozbioru Biblioteki Sąsiedzkiej, zadbaj o porządek na półkach.
3. Biblioteka Sąsiedzka to społeczna inicjatywa non-profit. Dbajmy o nią wspólnie.
4. Darzymy zaufaniem każdego czytelnika i każdą czytelniczkę. Wierzymy, że będziesz stosować się do zapisów Regulaminu Biblioteki Sąsiedzkiej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują opiekunowie i opiekunki Biblioteki Sąsiedzkiej, zespół Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych w porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury.

***
Dokonywanie wypożyczeń i zwrotów w Bibliotece Sąsiedzkiej organizowanej przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury jest równoznaczne z zapoznaniem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych dostępną na stronie internetowej: https://www.animatorzysmak.pl/rodo oraz akceptacją zapisów wyżej wymienionej Klauzuli informacyjnej. Jednocześnie wypożyczający w Bibliotece Sąsiedzkiej udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska do celów prowadzenia Biblioteki Sąsiedzkiej na Głównej. Po dokonaniu zwrotu książek dane osobowe nie są dalej gromadzone i przetwarzane.