Sposób na ogród społeczny

13/06/2024

fot. Ula Jocz

Ogrody społeczne wzmacniają relacje sąsiedzkie, umożliwiają dostęp do świeżych owoców i warzyw oraz przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności w mieście. Ich istnienie to często wynik współpracy wielu podmiotów.

Otwartym Ogrodem Nadolnik opiekuje się Kołorking ogrodniczy. To głównie mieszkańcy i mieszkanki nowych bloków, które nie są zaprojektowane ani dla ludzi (przestrzenie otwarte nie pełnią funkcji wspólnototwórczych), ani dla roślin i zwierząt. Jak pokazuje przykład OON-u, ludzie potrzebują tzw. trzecich miejsc, czyli stref odpoczynku, dzielenia się doświadczeniami i swobodnego nawiązywania kontaktów, które nie są ani ich domem, ani pracą. Funkcjonowanie Ogrodu Nadolnik to jednak nie tylko wynik samoorganizowania się mieszkańców, ale również splot innych czynników. Potrzebna jest ziemia (na Głównej działkę udostępniła parafia) oraz instytucja chętna do tego, aby działania ogrodu sfinansować — OON wspiera Fundacja Veolia oraz Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. W ostatnim czasie w związku z powiększaniem się strefy upraw przybywa prac ogrodowych. 25 czerwca Kołorking wesprze wolontariat pracowniczy Fundacji Veolia.