Społeczne Centrum Kultury z dofinansowaniem!

10/07/2023

Przestrzeń wspólnej aktywności mieszkańców i mieszkanek

Często powtarzamy, że wspólne dobro naszej dzielnicy jest dla nas bardzo ważne. Dlatego lubimy tworzyć i rozwijać przestrzenie wspólne, koleżeńskie, sąsiedzkie, kołorkingowe… Tym bardziej cieszymy się, że nasz projekt „Fyrtel Główna — Społeczne Centrum Kultury. Przestrzeń wspólnej aktywności mieszkańców” spotkał się z pozytywną opinią ekspertów i uzyskał dofinansowanie w programie NOWEFIO na kolejne dwa lata!

Dzięki dotacji będziemy mogli wesprzeć mieszkańców i mieszkanki w działaniach wokół Biblioteki Sąsiedzkiej, Otwartego Ogrodu Nadolnik oraz Archiwum Dzielnicy. A dodatkowo dzięki funkcjonowaniu Pracowni Aktywności Społecznej doprowadzimy do wyremontowania kolejnego pomieszczenia i stworzenia w nim — wspólnie z młodymi osobami — klubu młodzieżowego! Ofertę Społecznego Centrum Kultury w kolejnym roku uzupełnią wydarzenia służące rozwijaniu kompetencji lokalnych liderów, wolontariatu oraz  partnerstwa lokalnego — wszystko po to, by poczuć sprawczość i działać lokalnie na rzecz wspólnego dobra.

Projekt „Fyrtel Główna — Społeczne Centrum Kultury. Przestrzeń wspólnej aktywności mieszkańców” współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków budżetowych miasta Poznania.