Rezydencje społeczno-artystyczne na Fyrtlu

01/05/2021
Rezydencje społeczno-artystyczne w przestrzeni Fyrtla Główna – Społecznego Centrum Kultury

Rezydencje społeczno-artystyczne 2021: List do przyszłości

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury (SMAK) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naborze na realizację rezydencji społeczno-artystycznych w Społecznym Centrum Kultury na Głównej w Poznaniu. To pierwsza edycja cyklicznego programu, w którym twórcy i twórczynie realizują działania społeczno-artystyczne we współpracy ze społecznością lokalną dzielnicy Główna. W 2021 roku wydarzenia odbywają się pod hasłem List do przyszłości. Zaplanowane są dwie miesięczne rezydencje w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Temat Listu do przyszłości ma zachęcić aplikujące osoby do twórczej interpretacji zachodzących zmian w kontekście przyszłości – dotyczy to zarówno perspektywy najbliższych 5 czy 10 lat, ale również myślenia futurologicznego obejmującego interpretację zjawisk „dzielnic przyszłości” czy „wspólnot i społeczności lokalnych przyszłości”. Organizatorzy poszukują również projektów, które wchodzą w relacje z przestrzenią i społecznością Głównej w Poznaniu, czerpią z jej społeczno-kulturowego potencjału, (re)interpretują tożsamość i dziedzictwo kulturowe dzielnicy.

Program rezydencji społeczno-artystycznych skierowany jest do animatorów i animatorek kulturowych, edukatorów i edukatorek, artystów i artystek, kuratorów i kuratorek, aktywistów i aktywistek – czekamy na Wasze zgłoszenia! Projekt wraz z załącznikami należy przesłać na adres: smak@animatorzysmak.pl w terminie do 30 maja 2021 roku do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy wpisać: „Rezydencje 2021”.

Więcej informacji o programie rezydencji społeczno-artystycznych oraz Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziecie na stronie internetowej SMAK: www.animatorzysmak.pl/rezydencje