Rezydencje społeczno-artystyczne 2023 – „Przesilenie: antologia zmiany”

28/04/2023

wyniki I etapu naboru

Zespół oceniający nadesłane projekty w składzie: Maria Lehmann, Joanna Gruszczyńska, Maja Jaroszewska, Magdalena Kalbarczyk, Kamil Jawgiel, Sebastian Dembski, Daniel Stachuła na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o zaproszeniu do II etapu naboru programu rezydencji społeczno-artystycznych następujących projektów:

1. Zmiana przyszła na Główną — autorki: Ludwika Gnyp, Katarzyna Augustyniak
2. Dzieciństwo w dzielnicy Głównej — autorka: Anna Fuchs
3. ZAMIESZ(K)ANIE — autorka: Aleksandra Polerowicz
4. Popatrz na sąsiada! Warsztaty reportażowo-filmowe — autorzy: Magdalena Ślusarczyk, Piotr Nowak

II etap naboru to rozmowa zespołu oceniającego z autorami i autorkami rekomendowanych projektów. Szczegółowe terminy rozmów zostaną ustalone pomiędzy organizatorami oraz osobami autorskich projektów.
Zespół oceniający wysoko ocenił wskazane wyżej projekty, które korzystają z różnorodnych narzędzi i form procesualnej pracy społeczno-artystycznej ze społecznością lokalną dzielnicy, zakładają włączenie mieszkańców i mieszkanek w procesy twórcze (w tym procesy decyzyjne), projektowane są w korelacji do zdiagnozowanych problemów, potrzeb, zasobów i potencjałów społeczności Głównej, a także w twórczy i momentami przewrotny sposób interpretują temat rezydencji w 2023 roku: Przesilenie: antologia zmiany.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom naboru za przesłane projekty. Ze względu na wysoką wartość społeczno-artystyczną pozostałych zgłoszeń, rekomendujemy – uwzględniając zasoby organizacyjne, infrastrukturalne i finansowe – realizację wybranych działań w przyszłości.