Odyseje — historie seniorek i seniorów z Głównej

23/12/2023

Historia mówiona naszej dzielnicy

Akcja twórcza zainspirowana formatem Żywej Biblioteki. To ogólnoświatowa metoda edukacyjna, która ma na celu walkę ze stereotypami poprzez oddanie głosu osobom z różnych środowisk, tworzących daną zbiorowość. Poprzez rozmowę z Żywą Książką (osobą, która decyduje się otworzyć na rozmowę o dotykającej go dyskryminacji), czytelnik (odbiorca) wyzbywa się swoich uprzedzeń i zaczyna lepiej rozumieć istniejący problem, a także dowiaduje się czegoś o sobie i swoim myśleniu. Projekt „Odyseje” korzysta z tej taktyki.

Do współtworzenia wydarzenia zaprosiliśmy seniorki i seniorów, którzy od dzieciństwa zamieszkują Główną. Najstarsi mieszkańcy dzielnicy podzielili się swoimi historiami i wspomnieniami. Opowiedzieli nam o tym, jak Główna zmieniała się na przestrzeni lat i co wyróżniało ją na tle innych dzielnic Poznania.

W filmie Janina Lembicz, mieszkająca kilkadziesiąt lat na Głównej wraca pamięcią do czasów swojego dzieciństwa i młodości. Opowiada o tym, w jaki sposób dzielnica zmieniała się na przestrzeni ostatnich dekad.

prowadzenie wywiadów: Zuzanna Głowacka
zdjęcia i montaż: Tomasz Gęstwicki
produkcja: Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury / Fyrtel Główna
Copyright © 2023 Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt zrealizowano w ramach zadania „Biblioteka Sąsiedzka na Głównej”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu miasta Poznania.