Co słychać na Głównej?

06/04/2024

fot. Ula Jocz

Chcecie dowiedzieć się o naszej dzielnicy czegoś więcej? Zapraszamy Was do zapoznania się z aktualizacją diagnozy społeczności lokalnej. Znajdziecie w niej charakterystykę osiedla Główna, analizę problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz wskazówki do działania.

Przy tworzeniu diagnozy korzystaliśmy z różnorodnych narzędzi badawczych — m.in. wywiadów pogłębionych, spacerów badawczych oraz desk research. Diagnoza służy lepszemu rozumieniu dzielnicy i jej potrzeb, dlatego korzystamy z niej w codziennej pracy. Raport jest też skierowany do innych organizacji, instytucji, grup nieformalnych, liderek i liderów społecznych, ale także mieszkańców. Dzięki temu osoby zainteresowane realizacją inicjatyw oddolnych w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych mogą dowiedzieć się czegoś więcej o naszej dzielnicy.

Diagnozę znajdziecie tu.